Vermontien suunnitelma esitellään 20.8.

3.7.2013

Vermontien laaja kaavamuutosalue on ehtinyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kesäkuussa 2013 asettaa ehdotuksen nähtäville ja järjestää tästä samalla asukastilaisuus. Asukastilaisuus pidetään 20.8.2013 klo 17.30 Ruusutorpan koulussa, karttoihin voi tutustua jo klo 17 alkaen.

Asemakaavalla mahdollistetaan tiiviin asuinkerrostaloalueen, koulun, päiväkodin, kaupan palveluiden, ratsastuskeskuksen ja puistojen sekä Vermontien rakentaminen keskeiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien viereen. Asumista osoitetaan alueelle 229 200 kerrosneliömetriä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 12.8 – 10.9.2013 kaupunkisuunnittelukeskuksessa, jolloin sitä voi kommentoida. Kaupunkisuunnittelukeskus sijaitsee Espoon keskuksessa, os. Kirkkojärventie 6 b, 4. kerros. Kaava-aineistoa on viety mahdollisuuksien mukaan tutustuttavaksi myös Leppävaaran
yhteispalvelupisteeseen (Kauppakeskus Sello) sekä kaupungin nettisivuille www.espoo.fi.

Lisätietoja: Aluearkkitehti Lotta Kari-Pasonen, puh. 09 816 24106, lotta.kari-pasonen@espoo.fi