Vermoon yli 5000 uutta asukasta

1.9.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee alueen asemakaavaehdotusta torstaina.

Länsiväylässä 1.9.2014 kirjoitettua

 

Vermoon yli 5 000 uutta asukasta

Vermon alueelle Leppävaaraan on tulossa kerrostaloasumista 5 100 asukkaalle.

 

Suunnitteilla oleva asemakaava mahdollistaa tiiviin asuinkerrostaloalueen, koulun, päiväkodin, kaupan palvelujen, ratsastuskeskuksen ja puistojen sekä Vermontien rakentaminen keskeiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien viereen.

Kaava-alueen pinta-ala on 32 hehtaaria ja kokonaisrakennusoikeus noin 250 000 kerrosneliömetriä. Alueelle tulee kolme suurkorttelia, joita yhdistävät virkistysalueet ja kadut. Korkeimmista kerrostaloista tulee 16-kerroksisia ja matalimmista nelikerroksisia. Alueella sijaitsevat Siemensin vanhat tehdasrakennukset puretaan.

Koulu, päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja tori muodostavat pienen aluekeskuksen, joka palvelee sekä uutta asuinaluetta että Perkkaan nykyistä asujaimistoa. Alueelle tulee myös uusi ratsastuskeskus.

Alueella virtaavan Monikonpuron uomaa siirretään puolen kilometrin matkalta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee alueen asemakaavaehdotusta torstaina.

 

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/235508-vermoon-yli-5-000-uutta-asukasta