Yhdistyksemme

Yhdistys

Perkkaa-seura perustettiin vuonna 1974 Leppävaaran ammattikoululla. Perustava kokous oli 28.5. ja sitä juhlitaan joka vuosi toukokuun lopulla järjestettävänä Perkkaa-päivänä.Seura on tehnyt aloitteita kaupungille, ottanut kantaa alueen kaavoitukseen, järjestänyt kerhotoimintaa alueen lapsille ja nuorille. Viljelyspalstoja asukkaille on järjestetty vuodesta 1979 lähtien. Perkkaan viljelykulttuuriin kuuluu oleellisena osana syksyn naurisjuhla ja siellä suurimman nauriin kasvattajan palkitseminen. Ympäristön kaunistus- ja siivoustalkoot ovat kuuluneet seuran toimintaan alusta asti. Perkkaa paremmaksi-projekti käynnistyi vuonna 1987 ja jatkui monta vuotta. Siinä asukkaat yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat suurisuuntaisen talojen ulkopuolen, yhteisten sisätilojen ja pihojen kunnostuksen.
Talkoista perkkaalaisilla on niin paljon kokemusta, että vuonna 1998 uskallettiin ottaa uusi haaste; Albergan kartanon luona olevan puutarhurin mökin kunnostaminen. Itse Albergan kartanon suojelemisesta ja kunnostamisesta yhdistys teki aloitteen jo vuonna 1985. Pitkän taistelun jälkeen se toteutui 90-luvun puolivälissä.Aluksi seuran ilmoitteli toiminnastaan vain taloyhtiöiden ilmoitustauluilla, mutta vuonna 1979 aloitettiin oman lehden julkaiseminen, aluksi nimellä P.S.Aviisi, myöhemmin Perkamentti-nimellä.

Toukokuussa vuonna 1995 Perkkaa-seura otti suojelukseensa myös Vermon alueen ja muutti nimensä Perkkaa-Vermo ry:ksi.